Kan ik mijn bestelling terugbetaald krijgen?

Je kan je abonnement op elk gewenst moment opzeggen in je abonnementsinstellingen. Je hebt dan nog steeds recht op de nummers waarvoor je al hebt betaald, die geldig blijven tot het einde van je abonnementsperiode.


Volledige restitutie voor geannuleerde abonnementen is mogelijk tot de toewijzing van het eerste nummer. Als je je abonneert tussen 1 november en 1 mei, dan kun je opzeggen tot 1 mei. Als je je·abonneert·tussen 1 mei en 1 november, moet je voor 1 november opzeggen om het volledige bedrag terugbetaald te krijgen. Na toewijzing en onderhevig aan de wetten van het gebied waarin je woont, bieden we geen gedeeltelijke terugbetalingen aan, behalve in uitzonderlijke omstandigheden en na teruggave van de relevante geleverde uitgave(n) aan ons magazijn.

Nog hulp nodig? Contact Opnemen Contact Opnemen